Fabergé, ryska tsarens hovjuvelerare

Tisdag 23 april 2019Göran Capron Lundqvist, konsthistoriker och präst berättar om Peter Carl Fabergé (1846-1920),  guldsmeden  och juveleraren som 1885 blev hovjuvelerare till den ryska tsaren. Hans juvelföretag blev det största i hela ryska imperiet och ett av de...

Årsmöte samt underhållning

Tisdag 19 februariÅrsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning mm) kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan fr.o.m. den 12/2 (se sid. 4). Motioner ska vara styrelsen...

Hur har du det med minnet?

Tisdag 22 januari 2019Foto: Stockholms läns landstingHenrik Almkvist, tidigare divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus och chefläkare i Stockholms läns landsting kåserar om minnesträning.  Först allmän information om vad hjärnan är bra på och sen tips om...