Kansliet

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby
Eskadervägen 40
183 58 Täby

Expeditionen är öppen torsdagar kl. 10 – 11.

TeL.: 08-756 3875
e-post: jarlabanke@telia.com

Plusgirokonto: 84 85 34-4

SPF Jarlbanke kansli

Ångaren

Medlemstidningen

Bodil Svensson

Bodil Svensson

Ansvarig utgivare och redaktör
T. 070-620 7135
bodil_c_svensson@telia.com

Gunilla Kinnman

Gunilla Kinnman

Layout
T. 070-444 6740
gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson

Leif Larsson

Redaktionsledamot
T. 08-768 3192
leif.ob.larsson@gmail.com

Gunvor Lindros Vretblad

Gunvor Vretblad

Redaktionsledamot
T. 08-758 8952
gunvor.vretblad@castrum.se

Annonser

Beatrice Ceyhan

Beatrice Ceyhan

Ansvarar för kontakt med annonsörer i Medlemsbladet
T. 08-756 2968
ib.ceyhan@swipnet.se

Annonsering i SPF Jarlabankes Medlemsblad

Utgivningsdatum:
Materialdagar:
Annonsmaterial:
Priser:

Medlemsrekrytering

Medlemsrekrytering

Medlemsrekrytering

Vakant

Webbmaster

Anders Nisses

Anders Nisses

Webbmaster
T. 0708-27 19 37
webbmaster@spfjarlabanke.se