Information om Kommunala Pensionärsrådet – KPR

KPR – Täbys Kommunala Pensionsråd är en kanal till och från socialnämnden som ska samla in de äldres synpunkter och erfarenheter samt sprida information. SPF Seniorerna Jarlabanke har två ordinarie ledamöter.

KPR gruppen presenterar sig.

Vi som valts som ledamöter till KPR är Gunvor Vretblad och Irene Lehnberg .

  • Gunvor Vretblad: Jag är ganska ny i styrelsen och vald till ordinarie KPR-representant på årsmötet 2015. Det är många nya frågor för mig och jag ser fram emot att få arbeta med dem. Jag är särskilt intresserad av hälsofrågor för pensionärer..
  • Irene Lehnberg: Jag valdes till ersättare i Kommunala pensionärsrådet på årsmötet 2015. Jag har arbetat med livsmedel i mitt yrkesliv och vill bland annat bidra med mina erfarenheter för pensionärerna och deras matfrågor.