SPF Jarlabanke styrelse 2019 – 2020

Rolf Skagerborg – ordförande

företräder styrelsen mot distrikt och kommun, teckningsrätt/attesträtt, kontaktperson Samverkan Nordost och Tibbleseniorerna
070-55 80 200
rskagerborg@gmail.com

Gunvor Lindros Vretblad – vice ordförande

ledamot i KPR, redaktionsledamot, bitr. medlemssekreterare, ledamot Polisens seniorråd
073-733 0230

gunvor.vretblad@castrum.se

Övriga styrelseledamöter

Birgitta Danielsson

Sekreterare
08-758 7848
birgitta.l.danielsson@telia.com

Leif Sjöholm

Ledamot
070-3501203
leifsjoholm50@gmail.com

Ing-Britt Edlund

Kassör, försäkringar
08-768 8310
o.edlund@spray.se

Birgitta Collin

Ledamot
070-6953383
birgittacollin2014@gmail.com

Leif Larsson

Planeringskommitté
08-768 3192
leif.ob.larsson@gmail.com

Birgitta Blacker

Ledamot

070-548 3911

blacker.bandi@gmail.com

Margareta Torstensson

Resor/utflykter
070-368 2568
margareta.to@telia.com

Revisorer

Rolf E Ericsson

Ledamot
08-756 13 83

Gun Olgård

Ledamot
08-756 85 42, 070-6636202

Bo Arvidsson

Suppleant
070-5376512

KPR, Kommunala Pensionärsrådet

Gunvor Lindros Vretblad

Ledamot i KPR
08-758 8952
gunvor.vretblad@castrum.se

Irene Lehnberg

Ordinarie
073-700 0516
irene.lehnberg@gmail.com

Valberedning

Vakant

Ordförande

Ingrid Skugge

Ledamot
08-58016537
ingrid.skugge@telia.com

Christel Eborn

Ledamot
070-397 2584
chris.eborn@hotmail.com

Redaktion

Bodil Svensson

Ansvarig utgivare och redaktör
Kontaktperson redaktionellt material medlemsblad och hemsida
070-620 7135
bodil_c_svensson@telia.com

Gunilla Kinnman

Layout
070-444 6740
gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson

Redaktionsledamot
08-768 3192
leif.ob.larsson@gmail.com

Gunvor Lindros Vretblad

Redaktionsledamot
08-758 8952
gunvor.vretblad@castrum.se

Övriga funktionärer

Beatrice Ceyhan

Annonser
08-756 2968
ib.ceyhan@swipnet.se

Anders Nisses

Hemsidan, Webbmaster
0708-27 19 37
anders@ramain.se

Lars Gustafsson

Medlemssekreterare, Utskick, brevduvor
08-7589698
lassegustafsson@telia.com

Gunvor Vretblad

Medlemssekreterare, biträdande
08-7588952

Maria Assarsson

Medlemssekreterare, biträdande
08-7588952

Irene Lehnberg

Väntjänst
073-700 0516
irene.lehnberg@gmail.com

Vakant

Medlemsrekrytering