SPF Jarlabanke styrelse 2017 – 2018

Verkställande utskott

Gunvor Lindros Vretblad

ledamot i VU, ledamot i KPR, redaktionsledamot, bitr. medlemssekreterare
08-758 8952
gunvor.vretblad@castrum.se

Rolf Skagerborg

Ledamot i VU, företräder styrelsen mot distriktet och kommun, teckningsrätt/attesträtt, ledamot i Samverkan Nordost, ledamot träffar med Tibbleseniorerna
070-55 80 200
rskagerborg@gmail.com

Kerstin Bergman

ledamot i VU, leder styrelsemöten, ansvarig kansli och inköp, ansvarig planeringskalendern, ledamot polisens seniorråd, styrelsens kontaktperson gentemot webbplatsen. 08-39 52 39
kerstin.bergman@propelex.se

Övriga styrelseledamöter

Birgitta Danielsson

Sekreterare
08-758 7848
birgitta.l.danielsson@telia.com

Leif Sjöholm

Ledamot
070-3501203
leifsjoholm50@gmail.com

Ing-Britt Edlund

Kassör, försäkringar
08-768 8310
o.edlund@spray.se

Birgitta Collin

Ledamot
070-6953383
birgittacollin2014@gmail.com

Leif Larsson

Ordförande programkommittén
08-768 3192
leif.ob.larsson@gmail.com

Johan Pohl

Ledamot
08-7584718
johan.pohl14@gmail.com

Margareta Torstensson

Ledamot Resor/utflykter biträdande
070-368 2568
margareta.to@telia.com

Revisorer

Rolf E Ericsson

Ledamot
08-756 13 83

Gun Olgård

Ledamot
08-756 85 42, 070-6636202

Bo Arvidsson

Suppleant
070-5376512

KPR, Kommunala Pensionärsrådet

Gunvor Lindros Vretblad

Ledamot i KPR
08-758 8952
gunvor.vretblad@castrum.se

Irene Lehnberg

Ordinarie
073-700 0516
irene.lehnberg@gmail.com

Valberedning

Anita Holmberg

Ordförande
070-392 2199
anita41holmberg@gmail.com

Ingrid Skugge

Ledamot
08-58016537
ingrid.skugge@telia.com

Vakant

Ledamot

Redaktion

Bodil Svensson

Ansvarig utgivare och redaktör
Kontaktperson redaktionellt material medlemsblad och hemsida
070-620 7135
bodil_c_svensson@telia.com

Gunilla Kinnman

Layout
070-444 6740
gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson

Redaktionsledamot
08-768 3192
leif.ob.larsson@gmail.com

Gunvor Lindros Vretblad

Redaktionsledamot
08-758 8952
gunvor.vretblad@castrum.se

Övriga funktionärer

Beatrice Ceyhan

Annonser
08-756 2968
ib.ceyhan@swipnet.se

Anders Nisses

Hemsidan, Webbmaster
0708-27 19 37
anders@ramain.se

Margareta Torstensson

Resor/utflykter biträdande
070-368 2568
margareta.to@telia.com

Lars Gustafsson

Medlemssekreterare, Utskick, brevduvor
08-7589698
lassegustafsson@telia.com

Gunvor Vretblad

Medlemssekreterare, biträdande
08-7588952

Maria Assarsson

Medlemssekreterare, biträdande
08-7588952

Monica Rosengren

Resor/utflykter
08-768 3207
monica.m.rosengren@gmail.com

Irene Lehnberg

Väntjänst
073-700 0516
irene.lehnberg@gmail.com

Anita Holmberg

Väntjänst, sekreterare programkommittén
070-392 2199
anita41holmberg@gmail.com

Vakant

Medlemsrekrytering