Styrelse och funktionärer 2023 – 2024

Rolf Skagerborg
Ordförande samt ansvarig utgivare Medlemsbladet/Hemsidan
070-558 02 00
rskagerborg@gmail.com

Gunvor Lindros Vretblad
Vice ordförande
073-733 02 20
gunvor.vretblad@castrum.se

Övriga styreseledamöter

Birgitta Danielsson
Sekreterare
08-758 78 48
 birgittadanielsson41@gmail.com

Birgitta Collin
Resor, utflykter
070-695 33 83
birgittacollin2014@gmail.com

Margareta Torstensson
Resor, utflykter
070-368 25 68
margareta.to@telia.com

Birgitta Blacker
Ledamot, annonser
070-548 38 11
blacker.bandi@gmail.com

Maria Assarsson
Ekonomiansvarig, försäkringar
076-142 9483
maria.assarsson@telia.com

Bodil Svensson
Suppleant
070-620 71 35
bodilc41@gmail.com

Revisorer

Leif Sjöholm
Ledamot
070-350 12 03
leifsjoholm@gmail.com

Ing-Britt Edlund
Ledamot
073-065 2168
o.edlund@gmail.com

KPR, Kommunala Pensionärsrådet

Gunvor Lindros Vretblad
Ledamot i KPR
073-773 02 20
gunvor.vretblad@castrum.se

Irene Lehnberg
Ordinarie
073-700 05 16
irene.lehnberg@gmail.com

Valberedning

Christel Eborn
Ordförande
070-397 25 84
chris.eborn@hotmail.com

Vakant
Ledamot

Vakant
Ledamot

Redaktion

Gunvor Lindros Vretblad
Redaktör
073-733 02 20
gunvor.vretblad@castrum.se

Christel Eborn
Redaktionsledamot
070-397 25 84
chris.eborn@hotmail.com

Gunilla Kinnman
Layout
070-444 67 40
gun.kin@hotmail.com

Bodil Svensson
Webbredaktör/redaktionsledamot
070-620 71 35
bodilc41@gmail.com

Övriga funktionärer

Birgitta Blacker
Ledamot, annonser
070-548 38 11
blacker.bandi@gmail.com

Gunvor Lindros Vretblad
Medlemssekreterare, biträdande
073-733 02 20
gunvor.vretblad@castrum.se

Anders Nisses
Hemsida, webbmaster
070-827 19 37
andersnisses@gmail.com

Vakant
Medlemsrekrytering

Lars Gustafsson
Medlemssekreterare, utskick, brevduvor
070-565 0568
lassegustafsson@outlook.com

Irene Lehnberg
Väntjänst
073-700 05 16
irene.lehnberg@gmail.com