Välkommen att bli medlem i SPF Jarlabanke

Som medlem i föreningen Jarlabanke får du vår medlemstidning ”Jarlabanke” fyra gånger per år. Den innehåller vissa fasta data, uppgifter om aktuella aktiviteter fram till nästa utgåva samt relevanta artiklar och notiser. Medlemstidningen distribueras kostnadsfritt till alla föreningens medlemmar med föreningens brevduvor.

”Senioren” är SPF Seniorernas medlemstidning och den kommer ut nio gånger om året, både som tryckt tidning, på Senioren.se samt i form av ett nyhetsbrev som skickas ut till medlemmarna.

Föreningen Jarlabankes årsavgift 2023 är 310 kr per person. Inskickad ansökan sänds vidare för godkännande av föreningen. Snart därefter skickar SPFs centrala administration ut en faktura med plusgirokonto, belopp och personligt OCR-nummer, vilket skall användas vid inbetalning.

Medlem i annan SPF-förening, som vill vara vänmedlem hos oss betalar 100 kr. Betalning görs till plusgirokonto 84 85 34-4. Ta även kontakt med vår medlemssekreterare Lars Gustafsson 070-565 0568 eller lassegustafsson@outlook.com.

Vill du ha ytterligare information om vår förening kontakta någon i styrelsen eller någon av funktionärerna. Våra stadgar kan du läsa om  här.

Jag önskar bli medlem i SPF Jarlabanke

14 + 15 =