Välkommen att bli medlem i SPF Jarlabanke

Som medlem i Jarlabanke får du en medlemstidning fyra gånger per år. Den innehåller vissa fasta data, uppgifter om aktiviteter till nästa utgåva samt inlägg från medlemmarna. Medlemstidningen distribueras kostnadsfritt till alla föreningens medlemmar med föreningens brevduvor. Veteranen är SPF:s tidning med 6 nr per år.

Årsavgiften 2021 är  300 kr per person. Medlem i annan SPF-förening som vill vara vänmedlem hos oss betalar 100:-. Betalning till plusgirokonto 84 85 34-4.

Vill du ha ytterligare information om vår förening kontakta någon i styrelsen eller någon av funktionärerna. Våra stadgar kan du läsa om  här.

Jag önskar bli medlem i SPF Jarlabanke

10 + 3 =