Foto: Bodil Svensson

En kavalkad i ord och bild om Stockholms historia på 60 minuter.

Anders Eriksson är civilingenjör och har i snart 40 år varit inblandad i olika byggprojekt i Stockholm. Med bilder och glimtar av människor som levt och verkat i staden berättar han om vad som format det Stockholm vi har idag.