Lunchträffar

Lunchträffar i Näsbypark

I det förra medlemsbladet hade vi en förhoppning om att kunna se fram emot bättre och ljusare tider! Ljusare har det blivit, men smittspridningen av coronaviruset har dessvärre fortsatt. Vi hoppas fortfarande, att vi ska kunna träffas på Restaurang Eskader i Näsbyparks

Centrum, kl. 13.30, den tredje torsdagen i varje månad, d.v.s. 20/5, 17/6, 15/7 och 19/8. Eventuellt i smågrupper.

Om ni blivit vaccinerade och känner för att träffas, hör av er till Marianne/Jana Hammarén, 08-732 7476 eller janahe2@gmail.com, för en gemensam lunch (i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer). Hoppas vi ses snart igen!

Lunch- och caféträffar i Täby C

Vi är så ledsna att smittspridningen fortfarande är så stor. Det går inte att planera våra lunch- och caféträffar då vi inte får träffas så många. Kanske kan jag ordna någon liten träff utomhus i sommar.

Kontakta mig gärna, Ingrid Dahlberg, 072-018 6664, ingrid.dahlberg31@gmail.com

Lunchträffarna i Näsbyparks Centrum äger rum på restaurang Eskader kl. 13.30 – 15.00.
Ansvarig för lunchträffarna är Marianne Hammarén Erlandsson. För information kontakta Marianne (Jana) på 08-732 7476, eller janahe2@gmail.com.

Lunchträffarna i Täby C äger rum på restaurang Asian BBQ Bistro, Esplanaden 32, kl. 13.30 – 15.00.
Caféträffarna sker också en gång i månaden 15.00 på Coffee Corner, plan 1, Gallerian.
Ansvarig är Ingrid Dahlberg, 072-018 6664. ingrid.dahlberg@gmail.com.