Väntjänstträffar

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade medlemmar med följeslagare. 

Under hösten har träffar ordnats på Silverpark och Broby Gård. Gunnel Gisslén och Lasse
Söderström underhöll.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516.

manadstraffar

VÄNTJÄNSTTRÄFFAR

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehem samt för funktionshindrade med följeslagare.

Ansvarig:
Irene Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com