Under våren 2021 anordnas träff:
18/5 Silverpark kl. 14.00 Gunnel Gisslén och Lasse Söderström, sång och musik.

Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com