Väntjänstträffar

Väntjänstträffar

Väntjänstträffar ordnas för boende på vård- och omsorgsboenden. Väntjänsten gör ett uppehåll under sommaren och datum för höstens träffar meddelas i nästa medlemsblad.

Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com

manadstraffar

VÄNTJÄNSTTRÄFFAR

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehem samt för funktionshindrade med följeslagare.

Ansvarig:
Irene Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com