Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade medlemmar med följeslagare. Under våren 2022 anordnas följande träffar:

23/2 Broby gård kl. 14.00
22/3 Silverpark kl. 14.00

Gunnel Gisslén och Lasse Söderström sång och musik.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com