Väntjänstträffar

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade medlemmar med följeslagare.
Nästa väntjänstträff äger rum 5/9 på Villa Täby Park kl. 14.00.

Gunnel Gisslén och Lasse Söderström underhåller.

Ansvarig: Irene Lehnberg, 073 -700 0516.

manadstraffar

VÄNTJÄNSTTRÄFFAR

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehem samt för funktionshindrade med följeslagare.

Ansvarig:
Irene Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com