Under hösten 2021 anordnas träffar:

21/9 Silverpark kl. 14.00
1/11 Broby gård kl. 14.00

Gunnel Gisslén och Lasse Söderström underhåller.

Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com