Väntjänstträffar

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade medlemmar med följeslagare. En träff är inbokad på Villa Täby Park 7/2 och en är planerad på Silver Park senare under våren.

Gunnel Gisslén och Lasse Söderström underhåller som vanligt.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516.

manadstraffar

VÄNTJÄNSTTRÄFFAR

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehem samt för funktionshindrade med följeslagare.

Ansvarig:
Irene Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com