Vad är Jarlabanke?

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. SPF Jarlabanke, bildad 1975, är Täbys äldsta SPF-förening. Vår huvudorganisation, SPF Seniorerna, finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar. Prioriterade frågor för SPF Seniorerna är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. En viktig uppgift för de lokala föreningarna är att hitta olika aktiviteter som stimulerar till gemenskap. Hos SPF Jarlabanke hittar du t.ex. resor och utflykter, föreläsningar och underhållning, fester, modevisning, musik och vandringar, bridge, vinkunskap, litteratur- och teatercirklar. Vet du…

 • att det finns fem stora pensionärsförbund i Sverige och att SPF Seniorerna är det näst största. Ett medlemskap ger dig – förutom det ovan nämnda – t.ex. förmånliga försäkringar, medlemsrabatter, medlemsblad och tidningen Senioren (f.d. Veteranen).
 • att medlemsavgiften per år är för närvarande 250 kr per person
 • att det i Täby finns två SPF-anslutna föreningar, SPF Seniorerna Jarlabanke Täby och SPF Seniorerna Tibble Täby. Båda föreningarna verkar över hela Täby, har lika medlemsavgifter och tillsammans ca 2.800 medlemmar. Som medlem i den ena föreningen kan du, om du vill, för en billig penning bli vänmedlem i den andra. Du får då delta i båda föreningarnas aktiviteter.
 • att de två föreningarna samarbetar på en rad områden och via KPR (Kommunala Pensionärsrådet) även har samarbete med kommunen i frågor som rör omsorg, ekonomi och avgifter. Ju flera vi är desto mer kan vi påverka.
 • att du som ny medlem i vår förening SPF Seniorerna Jarlabanke kommer att bli inbjuden till en ”introduktions-träff” där du får träffa andra nya medlemmar och några av våra styrelseledamöter.

Har du…

 • 
nått pensionsåldern?
 • 
fritid som du vill fylla?

Vill du…

 • göra nya bekantskaper?
 • resa tillsammans med nya vänner?
 • göra utflykter till olika kulturella resmål?
 • lära känna Täby via vandringar?
 • gå med i teater- eller litteraturcirkel?
 • lära dig mer om viner?
 • spela golf?
 • dansa squaredans?
 • odla ditt musikintresse?
 • lyssna till intressanta och underhållande föreläsare eller artister?
 • ha nära till dessa aktiviteter?

Kan du… svara ja på en eller flera av punkterna ovan, säger du också ja till ett eller flera skäl till att gå med i Täbys lokala SPF-förening Jarlabanke.

Kontaktpersoner:

Tävlingsbridge
 Kontakta Carola Plannthin, 070-7590527, carolaplannthin@hotmail.com eller Magnus Waller, 070-768 55 83, magnuswall@gmail.com Sällskapsbridge
 Kontakta Lena Sandström 076-780 58 59 lena.sandstrom39@gmail.com eller Christel Eborn 070-397 25 84 chris.eborn@hotmail.com Festarrangemang
 Ansvariga: Christel Eborn 070-397 2084, chris.eborn@hotmail.com Ingegerd Isacsson 08-758 93 66, ingegerd@isacsson@gmail.com Britt Ahlstedt 08-7587127, ahlstbritt@gmail.com Golf
 Per Jödahl, 08-756 23 25 per.jodahl@telia.com Musikalisk salong Ljubinka Selin, 08-437 691 45 ljubinka.selin@gmail.com Litteraturcirkel Kontakta Ing-Britt Edlund, 08-768 83 10, o.edlund@spray.se eller Inge-Maren Behrendt, 08-732 45 91 Månadsträffar
 Christel Eborn, 070-397 2084, chris.eborn@hotmail.com Vandringar I samarbete med SPF Seniorerna Tibble. Vandra med eller utan stavar: Monica Rosengren, 08-768 32 07, monica.m.rosengren@gmail.com eller Birgitta Danielsson, 08-758 78 48, birgitta.l.danielsson@telia.com Långa vandringar (10-12 km): Ivor Nordström, 768 31 15, Kerstin Ferenius, 758 61 75 , Lars Lundenmark,768 82 18 eller Bo Lagerström, 7323979. Teaterkunskap
 Margareta Broberg, 08-732 03 83 Torsdagsträffar Lena Sandström, 076-780 58 59, lena.sandstrom39@gmail.com Vinkunskap Lars-Ove Pehrsson 070-6269205, lars-ove.pehrsson@telia.com eller Arne Forssén 070-6104551, arne.forssen@plangruppen.se Väntjänstträffar
 För inbjudna från servicehusen samt rörelsehindrade
medlemmar med följeslagare. Kontakta Irene Lehnberg, 073-7000516, irene.lehnberg@gmail.com eller Anita Holmberg, 0703-922199, elseanitaholmberg@gmail.com Utöver styrelsen arbetar ett stort antal medlemmar med de olika programpunkterna. Det finns plats för fler. Är det något du saknar? Har du några roliga idéer? Behåll dem inte för dig själv. Kontakta Jarlabankes kansli, öppet torsdagar mellan kl 10.00 och 11.00, Eskadervägen 40, tel 08-756 38 75, jarlabanke@telia.com Välkommen!

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och ensam ägde han hela Täby, Gud hjälpe hans själ.”

Vem var Jarlabanke?

Jarlabanke Ingefastsson var en uppländsk storman, som på 1000-talet ägde stora jordegendomar i Täby och Vallentuna, han banade vägar och byggde broar. Han föddes omkring 1035 och blev troligen ca 60 år. Han kan också ha haft en betydande roll i den lokala sjökrigsorganisationen. Jarlabanke och hans släkt förekommer på ett större antal runstenar i trakten, bland annat vid Jarlabankes bro (se bild). Jarlabanke lät resa flera runstenar till sitt eget minne och han missade inte att påpeka hur mäktig han var.

Jarlabankes egen gård låg troligen i närheten av nuvarande Täby gård. Jarlabankes farmor var Estrid Sigfastsdotter, hennes grav är funnen och hennes ansikte återskapat.