Just nu söker Jarlabanke följande funktionärer

Bokare av underhållning till medlemsmöten Vi har månadsmöten en gång per månad. Till våra månadsträffar vill vi ha bra underhållare och därför behöver vi någon som kan engagera lämpliga personer. Det brukar finnas gott om förslag. Ansvarig för marknadsföring och...