Bokare av underhållning till medlemsmöten
Vi har månadsmöten en gång per månad. Till våra månadsträffar vill vi ha bra underhållare och därför behöver vi någon som kan engagera lämpliga personer. Det brukar finnas gott om förslag.

Ansvarig för marknadsföring och rekrytering
Vi bör göra oss kända för alla pensionärer i Täby och därmed värva nya medlemmar. En idérik person sökes. Mycket stöd kan fås från SPF:s centrala organisation.

Cirkelledare
Jarlabanke ser fram emot att starta nya studiecirklar och vill gärna ha kontakt med personer som vill förmedla egna kunskaper och intressen.

Medhjälpare vid våra träffar
Träffarna kräver åtskilliga medarbetare. Kaffebröd ska köpas, kaffet ska kokas. Det ska dukas och bord och stolar ställas fram. En del av våra medhjälpare behöver avlastning.

Brevduva
Merparten av Jarlabankes medlemsblad delas ut i brevlådorna av brevduvor. Som brevduva ställer du upp fyra gånger per år och delar ut en bunt medlemsblad i ett område som helst ligger nära där du bor.

Vad krävs av en funktionär? Vad vinner jag?
Att du vill engagera dig. Möjligheterna är stora att

  • lära nya saker
  • förverkliga idéer
  • utnyttja egen erfarenhet och kompetens
  • göra något som andra har glädje av. Bli uppskattad
  • skapa social kontakt genom gemensamt arbete
  • skaffa nya vänner 

Hur blir jag funktionär?
Ta kontakt med någon i valberedningen om du har intresse. Du kan också ge oss tips på personer som du vill rekommendera

Rätta svaren från Valberedningens Jarlabanke-quiz

(Frågorna distribuerades via gruppmail den 4 januari)

1. SPF Jarlabanke bildades 1975
X. Jarlabanke levde på 1000-talet
2. Styrelsen i SPF Seniorerna Jarlabanke har 9 medlemmar

2. Nästa medlemsblad distribueras 13 februari
1. Månadsmötena under 2018 hålls i Bibliotekshusets hörsal
X. SPF Jarlabanke hade 709 medlemmar vid årsskiftet

2: Cirka 50 personer deltog i höstens gåsamiddag
2: 87% av Jarlabankes hushåll får sina medlemsblad via brevduvor

Bästa svar, som kommer att belönas, lämnades av:
Björn Fröderström
Arne Forssén