SPF Seniorerna Jarlabanke i Täby har månadsmöte i Grindtorpskyrkan den 11 april kl 13.00

Temat är: Dialogmöte om Täbys framtid i ett seniorperspektiv där Martin Nilsson (L), fastighetsstrateg på Täby kommun, berättar och vill också få synpunkter samt frågor.

Här ett förslag att ta ställning till:

Näsby Park är en stadsdel i Täby där det bor många äldre. Ett Seniorcenter skulle bli välbesökt. Behovet av t ex mobil- och internetkunnande är stort. Täby seniorcenter erbjuder omsorg och hjälp. Det generösa programmet kanske kan delas vid utvecklingen av stadsdelarna.

I dagsläget är en lokal på 250 kvm ledig i Näsby Park Centrum. Ett samarbete mellan Täby kommun och fastighetsägaren hoppas vi kan komma till stånd. Näsby Park har goda kommunikationer och service. Vi behöver förutom hudvård ökade kunskaper i seniorers vardagsliv.

Vi föreslår därför att ett Seniorcenter ordnas i den lediga lokalen i Näsby Park Centrum. Visa vad tycker du om en sådan idé?

[poll id=”2″]

Ange vad du tycker om idén genom att klicka på en av ”knapparna” och sedan på ”Vote”. Du kan bara göra ett val och klicka en gång.

Klicka här på länken till Täby kommuns hemsida där Seniorcenter redovisas. Länken heter: http://www.taby.se/Omsorg-och-hjalp/Aldreomsorg/seniorcenter/. Där finns i kolumnen till vänster länkar till Föreläsningar och evenemang samt Aktiviteter och studiecirklar.

Nuvarande Seniorcenter omlokaliseras nu på grund av att bibliotekets lokaler i Täby Centrum skall renoveras. Du som önskar ett Seniorcenter i Näsby Park Centrum visa detta genom att svara på ovanstående fråga. Det kan göras under hela april månad. Resultatet kommer att presenteras för Martin Nilsson och fastighetsägaren.