Medeltidsmuseet – garagebygget som blev ett museum

14 november Medeltidsmuseet är ett underjordiskt upplevelsemuseum som är uppbyggt kring tre fasta fornlämningar, en av dem är Gustav Vasas stadsmur. Helgeandshusets medeltida kyrkogård med cirka 7 ton skelett och inte mindre än 11 båtar finns också med bland fynden....