Tävlingsbridge

Onsdagar kl. 13.00 Vårens tävlingsbridge slutar 7/6 och börjar i höst igen den 6/9. Kontaktperson är: Anita Gilljam, 070-739 9328 eller...