Text och foto: Gunvor Vretblad

Ett trettiotal medlemmar hade anmält sig till årsmötet 2022. Årsmötesförhandlingarna genomfördes i god stämning. Inga motioner hade kommit in och revisor Rolf E. Eriksson hade enbart positiva saker att säga om föreningens ekonomi. Det konstaterades att vi saknar ledamöter i valberedningen.

Rolf Skagerborg valdes om till ordförande. Leif Larsson avtackades efter mångåriga insatser i styrelsen och i planeringskommittén. Gunnar Nelzén valdes till ny styrelseledamot.

Efter avslutat möte lyssnade vi till Tommy Löbel Swing Band. De spelade melodier som de flesta av oss kände igen och presentera dem på ett så trevligt och humoristiskt sätt. Jag tror att vi alla gick därifrån glada och upplyfta.

Protokoll från årsmötet finns nu att läsa på hemsidan under OM OSS och ÅRSMÖTESHANDLINGAR.