Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash

Vinkunskap II

Vinkunskap II torsdagar kl. 18.45. Medlemmarna i gruppen kontaktas inför höstens första möte.

Ansv.: Arne Forssén, 070-610 4551 eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskapskurserna I och II hålls i Jarlabankes kansli på Eskaderv. 40.

Terminsavgiften är 600:- och erläggs vid första kurstillfället.