Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash

Vinkunskap II
Torsdagar kl. 18.45. Höstens sista Vinkunskap II är 14/12 och fortsätter i januari. Arne kontaktar tidigare deltagare inför starten.
Ansvarig.: Arne Forssén, 070-610 4551 eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskapskurserna I och II hålls i Jarlabankes kansli på Eskaderv. 40. Terminsavgiften är 600:- och erläggs vid första kurstillfället.