Text och bild: Per Nisses

Vi var kanske ett 40-tal från SPF Jarlabanke och Tibbleseniorerna som den 14 december stretade fram i snömodden över det öppna torget i Täby centrum. I entréplanet togs vi emot av fastighetschefen som orienterade oss om kommunhuset, alltså inte kommunalhuset som nu rivs. Jag noterade att nya medlemmar och vänmedlemmar var intresserade. Huset har tre teman för våningsplanen. Jag tror det var Skogen, Skärgården och Staden. Planen förbinds dels med hissar och dels med trappor i atriumgården.

Vi tog hiss till matsalen. Där vidtog bildvisning och berättelsen om tillkomsten. Projektet började omkring 2010 och den välplanerade inflyttningen skedde nu 2017. 33 delentreprenader åstadkom ett hus på 15000 kvm för 600 personer. White arkitekter var idégivare men de producerade dåligt samordnade ritningar. Däremot var fastighetschefen nöjd med elkonsulten. Huset skall kunna fungera i katastrofsituationer och har allt i källarplanet som byggdes i berg med tillämpning av wiresågning för att undvika skakningar.

Människorna som skall arbeta i huset har inga fasta arbetsplatser. Indelningen i tysta, medel och högljudda zoner skall möjliggöra flexibilitet för möten och för träget enskilt arbete. Pratar man för högt kan man bli hänvisad till en annan zon. De öppna trapporna nämndes särskilt som mycket bra träffpunkter för kontakter medarbetare mellan. Temana och designen för våningarna gör att man alltid skall veta var man är. Det underlättas också av ett nummersystem som man kan ange i datorn för sökning. Varje medarbetare har ett låsbart skåp. Det finns höj- och sänkbara bord 140×80 cm. Pärmar har rensats bort så att bokhyllorna har minskat med ungefär 95%. Mat finns både inne och ute.

Fastighetschefen talade mycket om design. Det som inte blev så tydligt var hur alla funktioner som utgör kommunalt arbete och ansvar har analyserats för detta framtidshus. Efteråt ställdes några frågor med tanke på hur Nya Karolinska idag inte fungerar. Detta bygge har ju fått mycket kritik för att det inte föregicks av funktionsanalyser och verksamhetsprogram. Även användningen av upphandlingsmodellen OPS, offentlig-privat samverkan, där privat företag skall ansvara för både bygge och drift, har konstaterats bli både dyr och ineffektiv. Där är ambitionerna att vara bäst medfört att det inte fungerar. Men nu är kommunhuset igång och fastighetschefen var entusiastisk inför uppgiften att reda ut hur det skall användas.

De var först lite osäkra på hur den guldglänsande mässingsfasaden skulle uppfattas eftersom den inte skulle mörkna så snart av sig själv. Nu är den mattare och brun. Leif Gripestam lämnar nu ordförandeskapet i kommunstyrelsen nästa höst. Var de fina porträtten av alla gubbar skall sitta framgick inte. Kostnaden sades bli under 500 miljoner kronor, budgeten var på 560 allt som allt.

Min kvarstående undran gäller hur det skall fungera, blir svarstider kortare, blir flyktingar hanterade, kommer sociala ärenden hanteras snabbare och bättre? Blir täbybornas behov av samlingslokaler tillgodosedda? Kommer hyrorna att bli lägre?

Täby kommun har en ny hemsida https://www.taby.se
White Arkitekter visar projektet http://www.white.se/projects/taby-nya-kommunhus/