Den 7 mars hade vi bjudit in till Introduktionsträff för våra nya medlemmar. 19 personer hörsammade vår kallelse trots att det haglade snövarningar över oss denna tisdag när vi bjöd på kaffe och tårta i vår lokal i Näsbypark. Styrelsen presenterade sig, vårt program och våra aktiviteter. Alla nya melemmar fick ett formulär där de kunde lämna önskemål och synpunkter på vår verksamhet och vad man kunde tänka sig göra som medlem i Jarlabanke. Det blev livliga diskussioner och glada skratt och några återsåg gamla bekanta och grannar.

Text och foto: Birgitta Collin