Hans Arnbom, som själv har ett SR/SVT-förflutet på dryga 50 år bakom sig, berättade den 16 oktober inför en entusiastisk publik på dryga 60 personer om Sveriges Radio 100 år och då speciellt om de första 50 åren. Vi fick följa Radiotjänsts utveckling från första försökssändningen från Vaxholms fästning och vidare via alla flyttar som vidtogs vartefter Radiotjänst växte ur den ena studion efter den andra.  Från Brunkebergstorg till Telegraftornet, vidare Kungsgatan 8 samt Karlaplansstudion innan man slutligen landade i Radiohusets nya byggnad som invigdes 1962 på Oxenstiernsgatan.

De olika radioklubbarna runt om i landet hade stor betydelse för utvecklingen av svensk rundradio. Klubbarna samlade in medel till sändarstationer och skötte länge driften av stationerna innan Telegrafverket tog över verksamheten.

Den 24 augusti 1924 presenterade Telegrafstyrelsen sitt förslag om rundradion och där föreslog man bl.a. att programverksamheten skulle tas omhand av nybildade AB Radiotjänst, vars ägare var svenska tidningsföretag. Verksamheten skulle starta 1 januari 1925.

På nyårsdagen 1925 påannonserade Sven Jerring det allra första programmet – Högmässan – från det nybildade AB Radiotjänst. Då hade Radiotjänst endast sju anställda och sände i en kanal, ett par timmar varje dag.  Samma år etablerades Radiokören och Barnens brevlåda startade och kom att sändas fram till 1972, ständigt med farbror Sven som programledare. 1932 sändes den första partipolitiska debatten inför ett val och 1937 startade Dagens eko.

Två månader efter starten med Högmässan gjorde Jerring det första direktsända reportaget, nämligen Vasaloppet, en sändning som blev en tradition och än idag är i högsta grad levande.

Utvecklingen rullade på och programtablån fylldes ut. Programtitlar etablerades såsom Frukostklubben med Sigge Fürst och Kaffe-Petter, Karusellen med Lennart Hyland, Natttuppen med Pekka Langer, Sommar efter en idé av Tage Danielsson och med Jörgen Cederberg som producent, Leif Anderson med Smoke Rings och Olof Thunberg med Mannen i svart. För många av oss som lyssnade då och som lyssnade nu på föredraget var de oförglömliga program.

Text och foto: Bodil Svensson