…drog fullt hus av jarlabankare.

Nu är vi på gång med månadsmöten på nytt efter tiden med pandemi. Första föreläsningen  handlade om Strindberg som målare och fotograf. Föreläsare var chefen för Strindbergsmuséet i Stockholm, Erik Höök. Vi var ett 40-tal föreningsmedlemmar som kommit till sällskapsrummet i Tibble kyrka.

August Strindberg är mest känd som dramatiker och författare av skönlitterära verk som exempelvis  Röda rummet och Hemsöborna. Han umgicks sedan ungdomen med konstnärer och målare. Under sin tid i Frankrike lärde han bl.a. känna impressionister som Claude Monet och även Paul Gaugain.

August Strindberg var helt självlärd som målare och hans konst är mycket fokuserat på havet och havsbandet. Hans målarstil kan säkert mer betraktas som introspektiv än naturalistisk. Idag betingar August Strindbergs målningar priser som nästan är i närheten av Anders Zorns målningar.

Strindbergsmuséet i Stockholm har tre tavlor i sin ägo och hans konst finns även på Sven-Harrys konstmuseum och på Nordiska museet.

August Strindberg var också en skicklig fotograf och tog gärna bilder av sin familj och sig själv i olika sammanhang och miljöer. Han experimenterade även med att använda sin kamera för olika ockulta ändamål.

Jarlabanke följer upp Strindbergstemat  med att vandra den 22 augusti i August Strindbergs fotspår på Östermalm med guide från Strindbergsmuséet.

Text och foto: Leif Sjöholm