Måndag 19 oktober

Eva Karin Gyllenberg, journalist på DN och expert på Stockholm, berättar om platser i Stockholm med litterär anknytning. Projektet med litterära skyltar startade 1992 och skyltarna återfinns i miljöer som skildras i böcker. Exempelvis finns på Drottninggatan en skylt över Åke Holmbergs Ture Sventon som hade sitt kontor på denna gata.