Måndagen den 23 augusti gick startskottet för höstens månadsträffar och 15 jarlabankare förgyllde sin dag genom att, med journalisten Eva-Karin Gyllenberg som ciceron, göra den första av två vandringar i det litterära Stockholm. I staden finns numera 78 skyltar där vandraren genom citat från ungefär lika många författares litterära alster kan ta del av deras beskrivningar av stadens miljöer.

Den första skylten sattes upp på Mosebacke 1992 och bär ett citat ur August Strindbergs ”Röda rummet”. Idén till de litterära skyltarna kom ursprungligen från författaren och redaktören Bertil R. Widerberg.

Vi samlades vid Odenplan och fick lyssna till det första citatet hämtat från författaren och journalisten Jan Olof Jolo Olssons bok ”Eviga följeslagare” 1979: ”Men om jag nu en vårkväll kommer gående upp mot Odenplan från Stadsbiblioteket och ser bilarna komma rusande från Odenplan och Vasakyrkan – en sekelskiftig, tung Berlinkyrka med domkyrkopretentioner – tecknad mot valvet av moln och himmel, och bakom dess kupol några fantastiska svullna torn mot hyreshusen med spiror upp i töcknet, har jag inte svårt att brista ut i Birkastadsstämningar. Detta är Birkastans port, och det är vackert – storstadsödsligt vackert.” (Bild ovan t.v. med Vasakyrkan.)

Efter en kort vandring söderut på Drottninggatan gör vi en avvikelse upp mot Tegnérlunden där inte bara Carl Eldhs mäktiga bronsskulptur av August Strindberg finns,  utan också en liten bronsskulptur skapad av Majalisa Alexanderson och tillägnad allas vår Astrid Lindgren (ovan t.h.). Den litterära skylten i Tegnérlunden bär ett citat från Lindgrens ”Mio min Mio” 1954.

Huvudspåret i vår vandring är Drottninggatan, som ju i sig är en litterär vandring med alla Strindbergs-citat som finns inlagda i gatubeläggningen. (Ovan t.v.) Mellan Drottninggatan 67 och 85 har berömda Strindbergscitat, smidda i rostfritt stål, lagts in i gatans mitt. Där finns bl.a. det välkända ”Det är synd om människorna!” och ”Älska mig alltid eller jag biter dig i strupen så att Du dör.”

På fasaden vid Drottninggatan 83 a sitter en skylt tillägnad författaren och poeten Sonja Åkesson som bodde just på den här adressen. Texten på Åkessons skylt (ovan t.h.) bär citat från dikten ”Självbiografi” i diktsamlingen ”Husfrid” 1963. ”Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83 a på dagarna. Snyter ungar och putsar golv och kopparpottor och kokar rotmot och pölsa”.

På Centralbadet gård, Drottninggatan 88, ligger det Hårlemanska huset, en malmgård byggd av arkitekt Carl Hårleman. Här finns också en skylt som uppmärksammar deckarförfattaren Stieg Trenter som i ”Tragiskt telegram” 1947 låter en stockholmsk detektivhistoria utspelas i Centralbadets park. ”Norra sidan av den korta entrégränden utgjordes av en smutsgul fasad av ett klumpigt hyreshus, på södra sidan låg en ålderdomlig byggnad, det hårlemanska palatset, som på ett förbluffande sätt bröt mot de osköna grannarna.”

Vi avslutar vår vandring vid Café Söderberg i Kungsträdgården. Det var här, vid foten av Jakobs kyrka, som Hjalmar Söderbergs doktor Glas förgiftade pastor Gregorius. På skylten ett citat ur ”Doktor Glas” 1905.

För den som vill fördjupa sig mer i författarna som förärats skyltar finns boken ”Vägvisaren till litterära skyltar i Stockholm” som ger bakgrund till både författare och aktuell plats.

Text och foto: Bodil Svensson