21-24 maj 2024

Denna vecka genomför SPF-föreningar i hela landet en kampanj för folkhälsan. Vi hoppas att många medlemmar och vänmedlemmar vill vara med. SPF Jarlabanke erbjuder följande aktiviteter och hoppas på vackert väder.
OBS! Anmälan gäller till alla aktiviteter!


Tisdag 21 maj

Vandring 4 km

Vi samlas kl. 12.30 på Park kafé i Näsbyparks centrum för lunch/fika och går sedan via tågstationen ner mot Näsaäng på en ca 4 kilometers vandring i närområdet. Ta med stavar om du vill. Anmälan

till Birgitta Danielsson, birgittadanielsson41@gmail.com  eller 073-834 2218.

Onsdag 22 maj

Kl. 10.00 Boule
Vi träffas vid Näsbyparks kyrka.
Anmälan till Margareta Torstensson, margareta.to@telia.com eller 070-368 2568.

Kl. 14.00 Tipspromenad
Vid Näsaäng.
Anmälan till Margareta Torstensson, margareta.to@telia.com  eller 070-368 2568.

Torsdag 23 maj

Karta Mångfaldsstigens 15 stationer. Illustration: Veronica Lendel

Kl. 13.30 Vi promenerar i Bergianska trädgården vars ursprung grundades redan på 1700-talet. Trädgården firar under Folkhälsoveckan Internationella dagen för biologisk mångfald. Vi tar en tur längs ”Mångfaldsstigen” och avslutar med fika.

Samling på parkeringen till Bergianska kl. 13.30. Resa med Roslagsbanan (båda linjerna) till station Universitetet och sedan en promenad på 10 min. (750 m) norrut till parkeringen.

Anmälan senast 16/5 till Margareta Torstensson, som vid behov ordnar biltransport, margareta.to@telia.com eller 070-368 2568.

Fredag 24 maj

Vi samåker i bil till Åkersberga

och promenerar utmed Åkers kanal, som förbinder Garnsviken med Trälhavet. Kanalen är klassad som ett riksintresse för kulturmiljövården tack vare de delar som bevarat en ålderdomlig karaktär. Vi går en del av den långa promenadslingan längs kanalen, ”Hälsans stig”, där även konstverk finns utplacerade. Medtag stavar om du vill och matsäck.

Anmälan till Gunvor Vretblad gunvor.vretblad@castrum.se eller 073-733 0220 senast 17/5 för biltransport.