De 23 deltagarna satt väl utspridda i lokalen för att svara upp mot rekommendationen om ordentligt avstånd.

SPF Jarlabanke hade vårt första månadsmöte under året den 19 oktober. Vi tillämpade de restriktioner som folkhälsomyndigheten rekommenderat. Exempelvis hade alla fått anmäla sig via mail eller telefon innan mötet för att se till att inte deltagarantalet blev för stort.

Föreläsare var Eva Karin Gyllenberg som arbetar som journalist på Dagens Nyheter. Hennes specialområde är Stockholm och både försvunna och nya miljöer. Eva Karin Gyllenberg gör både quiz och frågetävlingar som är mycket uppskattade av tidningens läsare.

Dagens föredrag handlade om litterära skyltar i Stockholm. Dessa började sättas upp 1992 i samband med 80-års minnet av August Strindbergs död 1912. I dag finns 72 skyltar uppsatta i staden. De flesta av dessa i innerstaden, men några finns även i förorter. En del av de litterära skyltarna kan vara svåra att se på grund av att tiden har farit hårt fram med dessa samt även att alla placeringar inte alltid är optimala.

Två författare har fått två skyltar och dessa är August Strindberg och Stieg Trenter. August Strindbergs skyltar är placerade på Mosebacke på Södermalm och på Observatorielunden i Vasastan.

Eva Karin Gyllenberg berörde särskilt kvinnliga författare som Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och Kristna Lugn. Astrid Lindgren har sin skylt i Tegnérlunden och texten är hämtad från sagan om Mio min Mio: ”Då började jag närapå gråta. Inte riktigt men närapå. Jag kände mig så ensam. Jag gick och satte mig på en bänk i Tegnérlunden. Där fanns inte en människa. Alla hade gått hem för att äta middag. Det var skumt i parken och det regnade lite”.

Selma Lagerlöf har sin litterära skylt på Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm. Texten är hämtad ur En saga om en saga och andra sagor och beskriver det ögonblick Selma Lagerlöf fick inspiration att skriva Gösta Berlings saga. ”På detta sätt gick det till, att hon för första gången fick syn på sagan. Och i samma ögonblick hon såg den, började marken gunga under henne. Hela långa Malmskillnadsgatan från Hamngatsbacken ända upp till brandstationen hävde sig mot himlen och sjönk ner igen. I denna stund beslöt den unga flickan, att hon skulle skriva sagan om värmlandskavaljererna”.

Kristina Lugn har sin skylt på Hamngatan i centrala Stockholm och citatet är hämtat från diktsamlingen Bekantskap önskas med äldre bildad herre. ”Det finns en expedit på Nordiska Kompaniets möbelavdelning som jag är alldeles tokig i. Trots att jag vet att han aldrig gjort en fluga förnär”. Kristina Lugns skylt borde egentligen varit placerad på fasaden till Nordiska Kompaniet men detta tillät inte fastighetsägare eller regler runt skydd av kulturfastigheter.

Vi var 23 personer som lyssnade på Eva Karin Gyllenberg och applåderade varmt både föreläsning och föredragshållare. Ordförande Rolf Skagerborg hälsade både välkommen och tackade föredragshållare. Han informerade även om att vår förening successivt kommer att återgå till olika aktiviteter i den takt och tid som folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Mötet uppmärksammades även i lokala Täby Allehanda och reportaget finns att läsa på www.tabyallehanda.se  under rubriken Evenemang.

Text och foto: Leif Sjöholm