Vid månadsmötet den 20 maj gästades Jarlabanke av journalisten och författaren Ingrid Thörnqvist som under fjolåret utkom med boken ”Yrke: drottning – makten och möjligheterna”, en personlig reportagebok. Boken är resultatet av att Ingrid fått följa drottningens arbete under ett år, då hon fått tillfälle att bland annat närvara vid styrelsemöten, utlandsresor och besök hos drottningens organisationer. Förutom intervjuer med drottningen själv har Ingrid kunnat intervjua nyckelpersoner som arbetat nära Silvia under många år. Drygt 50 personer hade hörsammat inbjudan att lyssna på Ingrids berättelse om året med drottningen.

När Silvia Sommerlath 1976 kom till Sverige (bilden överst visar hur en lastbil anlände till Stockholm med den blivande drottningens tillhörigheter i en stor lår på flaket) och senare det året förmäldes med Sveriges kung var hon 33 år gammal och hade en gedigen utbildning bakom sig liksom arbetslivserfarenhet. Därför var det kanske inte så konstigt att hon lät inreda ett kontor åt sig på slottet där hon kunde arbeta med sina projekt och att det första hon önskade sig var – till omgivningens förvåning – en skrivmaskin.

Drottningen, liksom den övriga kungliga familjen, stöder kungen i hans uppdrag som statschef, hon följer med på resor och statsbesök och finns vid hans sida vid fester och middagar. Men drottningen har också en egen agenda och bland det viktigaste där är tre organisationer som startade under 90-talet:

Mentor, som arbetar med vuxenstöd till ungdomar. 1994 grundade drottningen stiftelsen Mentor Foundation, numera Mentor International, som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Över 100.000 ungdomar i Sverige har deltagit i Mentors program. Förutom i Sverige finns Mentor i Tyskland, Lettland och USA. Mentor Arabia verkar som regional samordnare av verksamheter i 22 arabländer. Drottningen är hedersledamot i styrelsen för Mentor International och Mentor Sverige.

Silviahemmet, som bedriver utbildningsverksamhet. 1996 grundades på drottningens initiativ stiftelsen Silviahemmet där drottningen är ordförande i styrelsen. Stiftelsen Silviahemmet främjar forskning och utbildning och i samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet bedrivs utbildning av bistånds­handläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och läkare inom demensvården. Silviahemmet certifierar även hela vårdenheter i demensvård.

World Childhood Foundation Våren 1999 tog drottning Silvia initiativet att grunda Childhood.       Stiftelsen, där drottningen är heders­ordförande, arbetar för förbättrade villkor för utsatta barn samt barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Childhood finns i dag i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Text och foto: Bodil Svensson