Den 14 augusti var det åter dags för den traditionella turen med Viking Plym, Täby kommuns eget vikingaskepp, som nu är 107 år gammalt.

 

Det blåste friskt från sydväst och hövdingen Göran Järnruste Karlsson var angelägen att hissa segel. Det görs genom att först lyfta upp rået med beslaget segel till mastens topp. Därefter drar man ner underliket med ett antal linor, som tillsammans bildar det s.k. gigtåget, så att hela seglet blir utspänt.

Skeppet gjorde god fart över hela Värtan, från Kråkudden till inloppet av Kyrkfjärden. Där stävade vi in i lugnare vatten och försökte så småningom angöra land.

Då upptäcktes, att vi saknade en viktig utrustningsdetalj – fotsteget som man monterar i fören för att kunna klättra i land! Det är nämligen högt i stäven och svårt att komma av.

Men snart fann vi en lösning. Skeppet förtöjdes längs en nästan raserad betongbrygga, vilket gjorde det enkelt för alla vikingar att kliva av och därefter njuta av en god lunch, som dukades upp. Bryggan måste vara en rest från den tid då ångbåtar trafikerade.

Efter drygt tre timmars utfärd återvände vi till Viggbyholms hamn. Där på bryggan låg det glömda fotsteget! Nu ligger det säkert stuvat i Viking Plyms inre.

En av deltagarna, Lars Niord, filmade under hela seglatsen. Se videon nedan..

 

Text: Lars Gustafsson Foto: Leif Nilsson och Lars Gustafsson (fotsteget)