Jarlabankes hösttermin inleddes den 6 september traditionsenligt med räkfrossa i klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap. Kvällen var ljum, räkorna fantastiska och damernas kläder lyste upp hela klubbhuset. Sjöng gjorde vi förstås, det hör räkfrossan till, och dagen till ära fanns det nya visor i sånghäftet – bl.a. några exempel från tävlingen Årets snapsvisa 2015. Anders Byström, Kärrtorp, har författat den som kom på första plats:

Att sjunga till snapsen som just blev serverad
Det gör mig besvärad och blyg och generad
Men hellre va blyg för gemenskapens skull
Än dricka i smyg och bli hemlighetsfull

(Mel.: Skånska slott och herresäten)

 

Text och foto: Bodil Svensson