Öppet Forum

Öppet Forum är platsen där du själv kan skriva och uttrycka synpunkter på saker och ting du tycker är angeläget.

St Petersburg, Den ryska juvelen

  10-16 oktoberTibbleseniorerna erbjuder Jarlabankes medlemmar att delta i denna resa. För mer information kontakta Christina eller Gunilla, se nedan. Program Få städer är så fascinerande som St Petersburg. Staden räknas, med rätta, till en av världens vackraste....

Dialogmöte om Täbys framtid i ett seniorperspektiv

SPF Seniorerna Jarlabanke i Täby har månadsmöte i Grindtorpskyrkan den 11 april kl 13.00 Temat är: Dialogmöte om Täbys framtid i ett seniorperspektiv där Martin Nilsson (L), fastighetsstrateg på Täby kommun, berättar och vill också få synpunkter samt...

läs mer