Bilden ovan fr. v.: Lars och Anna-Karin Fröde, Christel  E,  Kerstin Bovin 

Tisdagen den 27/9 hade styrelsen inbjudit nyblivna medlemmar på kaffe och tårta i kansliets samlingssal. Förutom representanter från styrelsen deltog Käthie och Gunnar Wernersson som ansvarar för rekryteringen i föreningen samt representanter från valberedningen.

Efter att Gunvor Vretblad hälsat välkommen var det dags för en presentationsrunda. Våra nya medlemmar visade sig vara mycket positiva, trevliga och intresserade av Jarlabankes verksamhet. Många hade också tidigare erfarenheter av föreningsverksamhet och sade sig villiga att hjälpa till i föreningen. Kerstin Bergman visade vår nya hemsida och förklarade hur man där hittar viktig information. De övriga funktionärerna svarade villigt på deltagarnas många frågor och det blev ett livligt och trivsamt möte. Vi skildes åt med förhoppning om att vi kommer att träffas i fortsättningen på Jarlabankes olika aktiviteter.

 

Text och foto: Kerstin Persson

Sophie Krepp, Leif L

Sophie Krepp , Leif L

Lennart  Sandberg, Gunnar W   

Knut  och Liv  Alsaker      

Bo och Ingrid Svantesson