Världens största mynt är ett svenskt kopparmynt från 1644.

 

Vi var 10 tappra som trotsade snömodden och tog oss till Kungl. Myntkabinettet måndagen den 14 november. Guiden Leif lotsade oss på ett trevligt och lättsamt sätt genom myntets 2.500-åriga historia. Av museets 650.000 föremål valde han ut några av de mest intressanta, t.ex. det största, det minsta och ett av de märkvärdigaste betalningsföremålen.

Det väger 19,7 kg och hittades i ett sjunket skepp i Gryts skärgård 1974. Det minsta myntet liknar en liten guldknapp präglat i nuvarande västra Turkiet.

Även världens första banksedel är svensk och gavs ut på 1660-talet (se nedan).

Ett av de mer märkvärdiga betalmedlen är rai-sten från ön Yap i Melanesien. (här har några av Jarlabankarna samlats framför ”myntet”). Stenen väger ca 600 kg och är 110 cm hög. Har ett hål i mitten för att man ska kunna trä en stång igenom som bäranordning.

Text och foto: Margareta Torstensson