I 11 år och 6 månader arbetade Åke Jansson för det kongolesiska flygvapnet berättade han på månadsmötet i mars. Det trodde han inte, den dagen, år 1964, när han sade ja till att ”flyga och mecka” i Kongo och inte hade varit längre än Falköping.

I Kongo var flyget ett viktigt transportmedel. Vägarna var dåliga och att använda båt på floderna var för tidsödande, båtarna gick alltid uppströms, enligt Åke.

Ett av uppdragen i Kongo var att lära söner till anställda inom armén att flyga flygplan. Det var inte en lätt uppgift eftersom de inte hade någon erfarenhet av flygplan. Uppdraget byggde på förtroende och lojalitet och att Åke uppfyllde det kollades en gång om året med hjälp av lögndetektor. Åke övergick sedan i civil tjänst och fick i uppdrag att åka till USA och köpa en DC-3:a och ta den hem till Kongo. Året var 1977. Efter ett par år övertog han planet som kompensation för obetald lön och startade ett eget flygbolag som han drev fram till inbördeskriget 1991. Då flög han hem DC-3:an till Sverige.  Congo Queen, som DC-3:an kom att kallas på grund av sin historia, är nu stationerad på Vallentuna Ekologiska Flygfält.

Vallentuna Aviatörförening bildades 1995. Aktuell information om medlemskap, evenemang och flygningar finns på hemsidan: www.vallentuna-aviators.se. Som medlem har du möjlighet att få flyga DC-3:an Congo Queen.

Text: Gunvor Vretblad Foto: Anders Melin