En kär inledning på hösten. Årets räkfrossa äger rum 5/9 kl. 17.00 i klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap, Fiskarstigen. Man kan ta sig dit med Roslagsbanan (Näsbyparkslinjen), avstigning vid hållplats Lahäll och ca 500 meters promenad. Där finns också parkeringsplatser. För färdtjänst är adressen Fiskarstigen 2.

Avgift: 280 kr, då ingår lättdryck och vin.
Anmälan senast 31/8 till Birgitta Blacker, 070-548 3811 eller blacker.bandi@gmail.com