Foto: Bodil Svensson

Kom med du också – van eller ovan vid handarbete – välkommen i vår krets. Vi ändrar kläder och syr nytt, vi stickar och broderar – allt under trevliga former. Tag med eget bröd till kaffepausen. Med sömnaden får vi som tidigare experthjälp av Lisbet Borgstav som är sömmerska till professionen.

Sista kurstillfällena för terminen är tisdagarna 9/5 och 23/5 kl. 10.00 och ca 2 timmar framåt. Kursen återkommer till hösten, startdatum meddelas i nästa medlemsblad och på hemsidan.

Plats: Kansliet, Eskaderv. 40.

Är du intresserad av att deltaga?
Anmäl dig till Margareta Torstensson, 070-368 2568, margareta.to@telia.com eller till Birgitta Collin, 070-695 3383, birgittacollin2014@gmail.com