Foto: Bodil Svensson

Oberoende om du är van eller ovan vid handarbete är du välkommen i vår krets. Vi ändrar kläder och syr nytt, vi stickar och broderar – allt under trevliga former. Tag med eget bröd till kaffepausen. Med sömnaden får vi som tidigare experthjälp av Lisbet Borgstav som är sömmerska till professionen.

 Nästa kurstillfälle är tisdag 14/2 kl. 10.00 och ca 2 timmar framåt. Vi fortsätter sedan varannan tisdag, ojämna veckor.

Plats: Kansliet, Eskadervägen 40. Är du intresserad av att deltaga? Anmäl dig till Margareta Torstensson, 070-368 2568, margareta.to@telia.com eller till Birgitta Collin, 070-695 3383, birgittacollin2014@gmail.com