I samarbete med SPF Tibbleseniorerna finns tillfälle till långa vandringar på måndagar.

Kontakt: Anette Forsberg, 070-755 6541 och Anders Wallin, 070-413 5276.
Samlingsplats och tidpunkt kan variera.
Information om det skickas ut via mejl till vandringsgruppen senast dagen innan.

Är du nytillkommen vandrare, kontakta någon av ledarna för aktuella uppgifter om plats och tid.
Tag med busskort, matsäck och sittunderlag. Se även tibbleseniorerna.se