Text och foto: Bodil Svensson

Månadsmötet den 9 maj, Europa-dagen, drog en stor skara Jarlabankare (63 personer) då föreningen gästades av Rolf Fredriksson, journalist och tidigare anställd som på SVT sedan 1987 som utrikeskorrespondent med bl.a. Östeuropa, Tyskland och EU som bevakningsområden.

Ämnet för dagen var kriget i Ukraina och följder för Europa och EU, men Rolf talade också om mediabevakning och informationsproblem. Det är påtagligt hur viktigt det är vem som har makten över medierna. En totalitär makt kan avgöra vad som får offentligöras för medborgarna. Men även om man rapporterar från de olika sidorna i en konflikt är det inte alltid som sanningen ligger mittemellan. Svårigheten kan vara att få tillgång till oberoende källor.

En sak som kan vara problematisk att ta ställning till vid publiceringar är hur mycket av krigets grymhet som kan visas – som exempel kan nämnas de många civila som dödats. Kan de döda visas i närbild?

Att kriget påverkat Europa och EU är uppenbart. Länderna ökar sitt försvaranslag till 2% av BNP. Flyktingpolitiken och fördelningen av flyktingar är åter aktuell. Europa måste bli mera ekonomiskt oberoende och produktionen måste öka – medicin, vaccin, halvledare, batterier, militär utrustning och ökat jordbruksstöd. Rolf Fredriksson tror på många, djupgående och långvariga förändringar. Närmast ligger frågan om Finlands och Sveriges medlemskap i NATO.

Föredraget avslutades med en frågestund där frågorna bl.a. handlade om Putin, om oligarkerna, om kärnvapenhotet och om ett nytt Storryssland.