Kansliet

Annonser

Medlemsrekryterare

Webbmaster

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby
Eskadervägen 40
183 58 Täby

Expeditionen är öppen torsdagar kl. 10 – 12.

TeL.: 08-756 3875
e-post: jarlabanke@telia.com

Plusgirokonto: 84 85 34-4

Beatrice Ceyhan

Ansvarar för kontakt med annonsörer i Medlemsbladet
Tel 08-756 2968
ib.ceyhan@swipnet.se

Käthie Wernerson

Medlemsrekrytering
Tel 08-510 503 63
wergun@telia.com

 

 

 

Anders Nisses

Webbmaster
Tel 0708-27 19 37
anders@ramain.se

Medlemstidningen

Bodil Svensson

Ansvarig utgivare och redaktör
070-620 7135
bodil_c_svensson@telia.com

Gunilla Kinnman

Layout
Tel 070-444 6740
gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson

Redaktionsledamot
Tel 08-768 3192
leif.ob.larsson@gmail.com

 

 

 

 

Gunvor Lindros Vretblad

Redaktionsledamot
Tel 08-758 8952
gunvor.vretblad@castrum.se