Martin Nilsson, fastighetsstrateg inom Täby kommun, gästade Jarlabanke tisdagen den 11 april för att tala om kommunens planering när beträffande vård- och omsorgsboenden och om nya bostadsområden.

När det gäller andelen 65+ i Täby så ligger den idag på ca 19% av kommunens totala befolkning, dvs ca 13.000 personer. Man räknar med att 2025 kommer antalet att ligga på 15.000 personer och den största ökningen sker i gruppen 80+. Omkring 10% inom gruppen kommer, enligt beräkningar, att vara i behov av plats på vård- och omsorgsboenden vilket betyder runt 200 platser till 2025 att lägga till de ca 550 platser som finns idag. Vid Byle gård inom Täby kyrkby och vid Näsby slott planeras för vardera drygt 50 platser. Vid Näsby slott kommer också enligt planerna 120 seniorbostäder att byggas.

I Näsbypark har röster höjts om att öppna ett Seniorcenter även där – den frågan har också tagits upp på Jarlabankes hemsida under Öppet forum och flera läsare har tyckt att det vore en bra idé. Även på tisdagens möte aktualiserades frågan och man poängterade att det är viktigt för äldre människor att ha ett sådant center i närområdet dit man kan ta sig utan alltför stora åthävor. Martin Nilsson kunde hänvisa till att frågan om ett Seniorcenter i Näsby park utreds inom avdelningen Äldreomsorg där Marie Tid är chef. Han lovade att föra vidare dagens propåer till ansvariga, vilket han också gjorde dagen efter mötet med Jarlabankarna. Dialogen mellan Jarlabanke och Martin Nilsson fortsätter.

På plats att berätta om Täby nya simhall fanns även Ann-Charlotte Saadieh, projektledare. Simhallen som kommer att ligga i hörnet Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen beräknas vara klar hösten 2020. Det kommer att finnas en busshållplats utanför simhallen och hållplats Galoppfältet gäller för resande med Roslagsbanan. På nedre planet planeras gym, konferensdel och anläggningens teknik. En trappa upp (hiss finns) ligger reception, café, restaurang, omklädningsrum, bastu och enligt förslag en 50 m bassäng. Där finns också en multibassäng med höj- och sänkbar botten, två mindre bassänger och familjebad. De mindre bassängerna kan användas för rehab med en vattentemperatur upp till 32 grader. Anläggningen ska vara tillgänglighetsanpassad.

Text och foto: Bodil Svensson