Inför sommaren 2016 lanserade Stig Nohrlander och Ingrid Dahlberg (ovan) sin idé om att ordna så att de jarlabankare – och vänmedlemmar – som så önskade kunde ses två gånger i månaden över en lunchtallrik på Eskader i Näsbypark eller en kopp kaffe på Park Kafé. Idén slog väl ut, folk strömmade till och antalet lunchdeltagare ökade successivt. I genomsnitt deltog 16 personer per träff.

När sommaren var gången uttryckte många deltagare en önskan, att det under 2017 skulle ordnas sommarträffar i Näsbypark på samma sätt som under 2016. Ingrid och Stig förklarade sig beredda att leda verksamheten, men även att starta och leda motsvarande träffar i Täby C, då många Jarlabanke-medlemmar har lättare att nå Täby C.

Verksamheten fortsatte under sommaren 2017 och nu kom nya önskemål – kunde man inte tänka sig att utöka verksamheten så att man inte bara sågs över en lunchtallrik under sommaren utan även under ”terminerna” som ett komplement till månadsträffarna?

Så blev det. En gång i månaden åts det lunch på Eskader. Årets sista träff var den 19 december, antalet deltagare var 24 personer varav 23 medlemmar i Jarlabanke och en blivande medlem.

Stig bekräftar att: – Det var som vanligt en trevlig träff med hög kvalitet på mat, stämning mm.

Men det var något som var ovanligt med lunchen. Stig och Ingrid slutade som administratörer och avtackades varmt med vackra rosor och en flaska  bubbel från  sommarens och höstens lunchdeltagare och vin från styrelsen.

Ingrid Dahlberg och Stig Nohrlander lämnar nu över ansvaret för administrationen av träffarna till Anita Holmberg (ovan) och Marianne (Jana) Hammarén Erlandsson. Nästa lunchträff blir den 30 januari 2018 kl. 13.30 på restaurang Eskader. Påföljande träffar äger rum 27/2, 27/3, 24/4 och 29/5.

Text: Bodil Svensson Foto: Stig Nohrlander och Bodil Svensson