Den 18 oktober åkte en grupp seniorer på bussresa för att lära sig mer om järn och järnframställning. Resan var ett samarbete mellan SPF-föreningarna i NO-sektorn och vi var fjorton jarlabankare som hade nappat på erbjudandet. Första stoppet på resan var Österbybruk där vi serverades förmiddagskaffe och spel på nyckelharpa av riksspelmannen Per Gustav Jernberg.

Dannemoraklockan som bl.a. ringde när det var lunchdags.

Därefter fick vi en guidning i Dannemora gruvsamhälle och fick höra om männens arbete med malmbrytningen genom tillmakning, d.v.s. eldning på berget. Kvinnors och barns arbete var att plocka sten ur gruvan. Dannemoramalmen gav högsta kvalitet på det järn som framställdes och det mesta exporterades till England. Fortfarande finns lika mycket malm kvar i berget som brutits under de 500 år gruvan varit i drift, d.v.s. 30 miljoner ton.

Vi återvände till Österbybruk för att se vallonsmedjan med bl.a. vattenhjulet som då det begav sig drev blåsmaskinen som försåg härdarna med luft. Yrkeskunniga smeder värvades från Vallonien i Belgien och smedjan fick 2016 Priset för Belgiskt Kulturarv i Utlandet.

Sedan gick färden till Leufstabruks wärdshus för lunch och visning av Lövstabruks herrgård som är känd som en av Sveriges vackraste 1700-talsherrgårdar. Vi fick en guidad visning i salonger och ett kök fyllt med kittlar och kastruller i glänsande koppar.

Både Österbybruk och Lövstabruk har ägts av Louis de Geer som först fick arrendera marken eftersom Gustav II Adolf behövde pengar till 30-åriga kriget. Lövstabruk var i familjen de Geers ägo från 1600-talet och fram till 1986. Träbebyggelsen brändes av rysshärjningarna 1719 men byggdes upp efter samma plan fast i sten. De flesta byggnader förvaltas idag av Statens fastighetsverk och är byggnadsminne.

Österbybruk övergick på 1700-talet först till släkterna Grill och Tamm, på 1900-talet drevs det av Fagersta AB innan det lades ner 1983. Nu drivs det av Stiftelsen Österbybruks herrgård som arbetar för att bevara det unika kulturarvet och för ett levande kulturcentrum.

Våra tre guider var mycket kunniga och professionella. Efter en givande dag var det skönt att sätta sig på bussen och låta alla intryck sjunka in. Och vi hade tur som slapp träffa på Gruvfrun i Dannemora.

Text: Gunvor Vretblad Foto: Margareta Torstensson