Jarlabankegolfare, som är intresserade av att delta i de av Jarlabanke och Tibbleseniorerna gemensamt organiserade golftävlingar som ordnas under sommarhalvåret, bör anmäla sitt intresse till tävlingsledningen Björn Önnerdal (bjornonnerdal@telia.com) för att komma med på utskickslista med information inför kommande tävlingar

Golfsektionen samarbetar med Tibbleseniorerna.
Frågor kan ställas till: Per Jödahl, 0739-287620 eller per.jodahl@telia.com