Månadsmötet den 19 september var förlagt till Filmhuset vid Gärdet och vi var 15 från vår förening som träffades. Våra guider var Tora Berg och Edie Bard (t.v. ovan).  Tora Berg är curator på cinemateket. Cinemateket är inrymt i Filmhuset och är organisatoriskt tillhörande Filminstitutet.

Filmhuset blev färdigställt 1971 och arkitekt var Peter Celsing och hyser bl.a. Ffilminstitutet. Initiativtagare till Filminstitutet var Harry Schein.

Filmhuset inrymmer olika verksamheterna bland annat ett stort arkiv för äldre svensk film. I arkivet ryms cirka 2.000 filmer från 1897 till nutid. I lokalerna finns ett specialbibliotek för film och verksamheten är öppen för allmänheten. I biblioteket finns DVD-filmer från både Sverige och utlandet. Allt till utlåning.

Vi fick en intressant rundvandring med två mycket engagerade guider. En något kylslagen upplevelse var besöket i den kasematt, där en del av det svenska filmarvet är bevarat. Temperaturen i kasematten var minus 6 grader och luftfuktigheten hölls på jämn nivå. Vi hade som tur var behållit våra ytterkläder på.

Filmhuset inrymmer tre biografer som alla är uppkallade efter svenska filmskapare. I en av biograferna fick vi se delar av äldre filmer som restaurerats för att klara ett bevarande under en längre tid framöver. En film från 1920-talet som vi såg ett avsnitt från handlade om samer och skildrade miljöer i fjällvärlden, kultur och levnadssätt. Filmen hade förkommit i Sverige, men en kopia återfanns i Belgien och kunde på så sätt återbördas.

Månadsmötet gav mersmak och Cinemateket har en rad olika aktiviteter och kontakt kan tas via hemsida cinemateket.se.

Text och foto: Leif Sjöholm