Torsdagen den 18 maj var det dags för den årliga funktionärsträffen inom Jarlabanke då styrelse och funktionärer av olika slag träffas för information, tipspromenad och gemensam lunch. Överste duvhöken Lars Gustafsson såg till att det blev ordning på mötet och introducerade de gästande informatörerna som i år var kulturarbetaren Johan Taube och kommunalrådet Johan Algernon.


Johan Taube gav oss information om Näsby slotts historia och uppehöll sig framförallt vid den Lammska tiden och vid åren då Näsby slott var sjökrigsskola och Taube själv var kadett på skolan där utbildningen bedrevs mellan 1943 – 1987.


Johan Algernon, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, berättade om de planer som finns beträffande rivning av befintlig bebyggelse och nybyggnation kring slottet. Enligt planerna ska följande områden bevaras: slottet, barockträdgården, allén, äppelträdgården, stallet (Täbys äldsta profana byggnad), kadettmässen, fotbollsplanen och exercisplanen. De tre tegelbyggnaderna som varit logement rivs och istället kommer där att byggas seniorlägenheter i åtta punkthus av samma höjd som nuvarande byggnader samt vård- och omsorgsboende. Även mot Djursholmsvägen kommer det att byggas bostäder.


Före lunch dags för tipspromenad med ett antal mycket kluriga frågor som alla rörde Näsby slott och dess omgivning. Vi i grupp 5 (Monica, Rolf, Ljubinka och Bodil (bakom kameran) la våra pannor i djupa veck, men inte hjälpte det trots att vi satt på trappan till Täbys äldsta profana byggnad – det blev varken första eller andra plats… Men det var en väldigt trevlig och informativ dag!

Text och foto: Bodil Svensson