I Historiska museets samlingar finns 52 kilo guld och mer än 200 kg silver och mycket därav finns utställt i Guldrummet, som Jarlabanke kommer att besöka den 24 januari. Som en introduktion till detta besök kom Kent Andersson, fil. dr. och docent i arkeologi till Månadsträffen den 17 oktober och berättade på ett informativt och humoristisk sätt om de forntida guldfynd som gjorts i Uppland.

Ett av de fynd som Kent Andersson berättade om var en svärdsknapp (ovan) från Hammarby i Stora Väsby, Uppland. Fyndet gjordes vid en harvning på Stora Väsby ägor och består av en pyramidformad guldknapp prydd med röda granater. Drängen Franzén som fann svärdknappen lämnade ifrån sig fyndet och fick i statlig inlösen 430 kr som då motsvarade ca 4 årslöner för en dräng. Drängen sa upp sig, åkte till Stockholm, tog in på hotell och levde livets glada dagar till dess pengarna tog slut. Då traskade han tillbaka till Stora Väsby och bad om att få bli anställd på nytt. Och sina glada dagar i Stockholm ångrade han inte.

En omfattande fyndplats är Kung Björns hög i Uppsala, även kallad Hågahögen, en gravhög från bronsåldern. Den är ca 7 m hög och 45 m i diameter och man uppskattar att den anlades omkring 1.000 år f. Kr. I högen fanns bl.a. 52 gulddekorerade föremål, en del bara små fragment men även ett guldsmyckat svärd, mantelspännen och guldspiraler.

Foto på guldfynden: Sören Hallgren, Historiska museet/ SHM (CC BY)
Text och foto: Bodil Svensson