Det glimmade verkligen om det studiebesök som 30 Jarlabankare gjorde i slutet av januari på Historiska museet. Besöket var en uppföljning av den föreläsning som Kent Andersson, fil dr. och docent i arkeologi, hade hållit för oss i oktober i fjol. Ämnet då var guld- och silverskatter i Uppland och nu hade vi chansen att få se olika guldskatter inkluderat ett antal magnifika smycken.

I Historiska museets samlingar finns sammanlagt  52 kg guld och mer än 200 kg silver och mycket är utställt i Guldrummet som öppnades i kunglig närvaro 1994. Guldrummet ligger i museets källarplan där ett stort betongvalv har sprängts ner.

 

Bilden ovan t.v. visar bl.a. en hjälm från Vendel i Uppland. Den har dekorerats med pressade bleck som föreställer scener ur den nordiska mytologin. Ägaren har varit en storman ur en mäktig dynasti i norra Uppland. Guldhalsringen ovan t.h. hittades 1936 i Ravlunda i Skåne av en arrendator under dennes arbete i jordbruket. Det tekniska utförandet och dekoren gör det troligt att halsringen tillverkats i den romerska provinsen Pannonien, nuvarande Ungern, under 400-talet.

Om den rika förekomsten av guldfynd i Sverige kan man bl.a. läsa på Historiska museets hemsida: ”Sverige har en av Europas rikaste samlingar av guld och silver från förhistorisk tid. Nästan 3.000 föremål från hela landet visas i Guldrummet. Sedan 1600-talet finns en lag som säger att alla upphittade föremål av guld, silver eller kopparlegeringar som är mer än 100 år gamla och saknar ägare ska lämnas till staten. Därför har ovanligt många guld- och silverföremål bevarats i vårt land.

Dyrbarheterna var ofta nedgrävda i jorden. De hittades av pigor och drängar, småbrukare, änkor och torpare som arbetade i jord- och skogsbruk. För många av dem betydde det oväntade fyndet en vändning i ett fattigt liv. Föremålen löstes in med pengar av staten och skickades till Historiska museet.”

Ovan t.v. Bland föremålen i montrarna finns ett antal brudkronor. Längst t.v. en brudkrona i förgyllt silver använd under sen medeltid i Visingsö kyrka,  Jönköping.  Brudkronan längst ner i hörnet är tillverkad i silver och rött och ofärgat glas.  Använd under 1700-talet i Almesåkra kyrka, Jönköping.

Ovan t.h. En av museets tre unika halskragar av guld.  Kragarna – två från Västergötland och en från Öland –  är tillverkade på 400-talet och hittades på 1800-talet.  Kragen på  bilden är den s.k. Mönehalskragen hittad ”ca tusen alnar från Möne by och kyrka”, Västergötland. Kragarna  kallas ofta ”Sveriges första riksklenoder” men man vet inte vem som burit  dem eller vilken funktion de haft. (Källa: Historiska museet.)

Text och foto: Bodil Svensson