Vid Stortorget 3 i Gamla stan ligger det Grillska huset som vi, tio Jarlabankare, besökte den 17 januari för både en smakrik lunch med utsikt över Stortorgets vackra gamla hus och för intressant information om det Grillska husets bakgrund och om Stadsmissionens verksamhet i dåtid och nutid.

Huset har anor från medeltiden men genomgick en omfattande ombyggnad under 1600-talet när det var i Hans Brehmers ägo och har sedan byggts om och förändrats 1750 och 1914. Anthony Grill köpte huset 1681 och det var sedan i familjen Grills ägo fram till 1800. Från Brehmers tid finns en tavla med tysk text kvar i entrén. Översatt lyder den tänkvärda texten: ”Tre ting äro, som både Gud och människor väl behaga: när bröder äro eniga, grannar hålla av varandra och man och hustru har det gott tillsammans”.

Grillska släkten ägde också Svartmangatan 5, som är delvis sammanbyggt med Grillska huset där man vid en renovering upptäckte att en av salarna hade ett fantastiskt bemålat bjälktak från 1600-talet (ovan).

Stadsmissionen köpte huset 1913, men har nu sålt fastigheten och hyr istället de lokaler i huset som de bedriver delar av sin verksamhet i – t.ex. café och restaurang, bageri och brödbod, fest- och konferensvåning.

1853 grundades Stockholms Stadsmission och organisationen fanns i Gamla stan där de som var fattigast bodde och där det hände att lönen till arbetare betalades i alkohol. De som bildade Stadsmissionen var en grupp troende människor som inte stod ut med fattigdomen och lidandet i staden utan ville hjälpa och förändra.

Rötterna finns alltså i den kristna tron, men idag har medarbetarna olika livsåskådningar och organisationen är ideell och arbetar fristående från kyrkan. Under de senaste 20 åren har bl.a. följande verksamheter startat: 1999 – äldreverksamhet med aktiviteter för ensamma äldre startar, 2001 – öppnar eget hus för människor i hemlöshet, 2002 – Remake som återbrukar textil och erbjuder arbetsträning startar, 2010 – inviger Unga station som arbetar för barn och familjer i utsatthet, 2012 – Blixtjobb startas för att ge människor i hemlöshet och missbruk arbete för dagen, 2015 – Matmissionen öppnar, Nordens första ”social supermarket”.

Stadsmissionen har fortsatt att arbeta för människor i utsatthet. Så här skriver de själva om sin verksamhet: Stockholms Stadsmission har alltid funnits där fattigdomen och utsattheten varit som störst och klivit in där samhällets insatser brustit. Verksamheter har startats och stängts beroende på hur behovet i staden har utvecklats. Vi har sedan starten arbetat för människor genom en rad olika insatser och verksamheter. Många människor har fått det bättre i Sverige, men många står fortfarande utanför. Därför finns vi kvar. Idag möter vi nya grupper i utsatthet; till exempel papperslösa och EU-medborgare, liksom barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

 

Text och foto: Bodil Svensson