Funktionärsdag med lunch, slagfält och nostalgi

Tre fjärdedelar av SPF Jarlabankes funktionärsskara hade tackat ja till den årliga funktionärsdagen, som är ett tack till funktionärerna för deras frivilla insatser på olika området under det gångna året.

I år gick resan till Fisksätra den 15 september för ett besök på två museer – slagfältsmuseet Hamn och Leksaksmuseet som är belägna i Saltsjö Pir. I samma byggnad finns också restaurang Saltsjö Pir där vi inledningsvis serverades en smaklig lunch.

Slagfältsmuseet Hamn är Sveriges första slagfältsmuseum och det öppnade 2014. I museets basutställning finns platsens spännande och mångsidiga historia, berättad från forntid till idag. Men den främsta utgångspunkten är rysshärjningarna och slaget vid Stäket 1719, då svenska och ryska trupper drabbade samman i slutskedet av det stora nordiska kriget. Stora nordiska kriget var ett krig mellan Sverige och dess grannstater som resulterade i det svenska stormaktsväldets fall.

Den ryska flottan härjade längs den svenska kusten 1719-1721 och städer och bebyggelse skövlades från Piteå till Norrköping. Stockholm hade också hamnat i farozonen om inte den ryska landstigningsstyrkan slagits tillbaka vid Södra stäket i juni 1719.

Vår guide Alicia på Hamn berättade om ryssens härjningar och svenskarnas motstånd vid Stäket.

I nutid har man under sju säsonger genomfördes arkeologiska undersökningar vid slagfältet på Skogsö och i Boo, där svenska och ryska trupper drabbade samman i slaget vid Stäket den 13 augusti 1719. Undersökningen resulterade i cirka 1.300 fynd – varav majoriteten härstammade från 1719 och kunde berätta mer om hur slaget gått till. Utöver fynd från slaget hittades även fynd från järnåldern, som tyder på att platsen har varit bebodd och befolkad av människor sedan lång tid tillbaka.

Leksaksmuseet låg från början vid Mariatorget. Efter omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten kunde Leksaksmuseet invigas den 30 augusti 1980 med Stig Dingertz som museets förste chef. Han var en storsamlare som länge engagerat sig i leksakernas historia. Efter ett antal år flyttade museet till Södermalm där det åren 2005-2017 fanns att beskåda i Söderdepån med samma ingång som Stockholms Spårvägsmuseum. I samband med stängningen av Spårvägsmuseet i september 2017 stängdes även Leksaksmuseet.

Museet öppnade på nytt i Saltsjö Pir maj 2018 sedan man flyttat mer än 30.000 leksaker från Söder till Fisksätra. Här finns idag en av Sveriges största skattkammare med tiotusentals leksaker från tre sekler fram till idag.  Tidsmässigt sträcker sig utställningen från 1800-talsdockor till Star Wars och superhjältar.

Dagen avslutades som sig bör med fika och äppelkaka på Svinderviks Brygghus från 1740-talet vid Gäddvikens strand. Svindersviks gård är ett av landets äldsta bevarade sommarställen.

Text och foto: Bodil Svensson