Månadsmötet den 21 november besöktes av 41 tappra Jarlabankare som trotsat snöstorm och oväder för att lyssna på berättelsen om poeten Gustaf Fröding och höra tonsatta dikter av honom.

Ragnar Persson, Sun Tower Entertainment Group, har tagit fram filmer om folkkära svenska författare och diktare. Filmen om Gustaf Fröding visade glimtar från hans liv såväl i Värmland som i Uppsala och Stockholm. Han umgicks med den tidens författargeneration, men levde ett hårt liv och drabbades av psykisk ohälsa.

Gustav Fröding blev mycket folkkär i breda grupper i den tidens Sverige. Bilderna i filmen från ett sommarfagert Värmland blev en skön kontrast till den snöstorm som rådde utanför föreläsningslokalen.

Johan Taube sjöng flera av Gustaf Frödings mera kända dikter. Dikterna i sig är väldigt uttrycksfulla, men har ansetts svåra att skapa musik till. Johan Taube kunde på ett bra sätt förmedla dikter och visor från olika tidsperioder i Gustaf Frödings liv.

Text och foto: Leif Sjöholm