Bilden ovan: Den vackra huvudbyggnaden på Mårbacka.

22-23 augusti besökte vi, 15 Jarlabankare, Selma Lagerlöfs Mårbacka, Rottneros skulpturpark och konstnären Lars Lerins Sandgrund. Det var en resa i fint sensommarväder – sol, lite vind och några enstaka regnstänk.

Dag 1:
Den första anhalten var Mårbacka, Selma Lagerlöfs hem, som hon kunde köpa tillbaka 1907 sedan den efter faderns död gått ur släktens ägo. Huset byggdes om till sitt nuvarande utseende 1921—23. Selma föranstaltade i sitt testamente att huset skulle bevaras som minnesgård efter hennes död. Tyvärr får man inte fotografera inne i minnesgården, så det blir inga foton från interiören. Men intrycket är hemtrevnad. Det kändes som om tiden stått stilla och Selma själv nyss lämnat rummen.

Mårbacka visualiserad genom Lars Lerins ögon och pensel.(Verket något beskuret.)

Monica v P, Ingrid, Carola, Monica R, Margareta och Stig var med på resan.

Dag 2:

Mot Rottneros. Rottneros är också känt som Ekeby i Selma Lagerlöfs berättelse ”Gösta Berlings saga”. Rottneros skulpturpark är mäktig med sina många skulpturer och sin spännande trädgårdsarkitektur. Den skapades av militären, företagsledare och konstmecenaten Svante Påhlson. Parken är en av norra Europas största och tanken bakom är att skulptur och miljö ska samverka med varandra. Det finns ett 100-tal skulpturer från 1900-talets första hälft i parken. Vår besökstid medgav inte att vi kunde få se alla skulpturer, men en tredjedel blev det nog i alla fall.

Vi hade fått en legend som guide – Göran Bengtsson (längst t.v.), kyrkvaktmästare och bygdeberättare – och det var både fakta och skrönor som kom oss till livs.

Huvudbyggnaden på Rottneros med sin spegeldamm och ”Vilande Hermes” i förgrunden.

På eftermiddagen höll vi kurs Karlstad och Sandgrund, det forna danspalatset som nu hyser Lars Lerins konstverk som man kan njuta av hur mycket och hur länge som helst.

 

Text och foto: Bodil Svensson

I Rottneros finns många barnskulpturer t.ex. Stig Blombergs ”Sittande pojke”,
I Rottneros finns många barnskulpturer t.ex. Stig Blombergs ”Sittande pojke”,
Anders Jönssons ”Flickan med snäckan”,
Anders Jönssons ”Flickan med snäckan”
Viktor Korneevs ”Barn”
Viktor Korneevs ”Barn”
Wäinö Aaltonens ”Framtiden”
Wäinö Aaltonens ”Framtiden”
Tore Strindbergs ”Flicka med fågelbad”.
Tore Strindbergs ”Flicka med fågelbad”
Inge-Maren njöt av parken
Inge-Maren njöt av parken.
Kerstin och Lennart studerade skulpturinformation
Kerstin och Lennart studerade skulpturinformation
Berith på jakt efter nya fotomotiv
Berith på jakt efter nya fotomotiv
Båda de här akvarellerna utgör illustrationer till boken ”Naturlära”, som gavs ut för två år sedan.
Båda de här akvarellerna utgör illustrationer till boken ”Naturlära”, som gavs ut för två år sedan.
Båda de här akvarellerna utgör illustrationer till boken ”Naturlära”, som gavs ut för två år sedan.
Båda de här akvarellerna utgör illustrationer till boken ”Naturlära”, som gavs ut för två år sedan.
Svensk landsbygd
Svensk landsbygd
Landsbygd i Sibirien
Landsbygd i Sibirien