Vi var många som den 18 september samlats för att lyssna på Alice Petrén. Alice har lång erfarenhet som Sveriges Radios utrikeskorrespondent och migrationskorrespondent och hon berättade att hon sett det som en fördel att vara radioreporter och ensam på sina uppdrag. Det hade gett henne andra möjligheter att komma nära människor, trodde hon, än om hon jobbat i team som reporter med fotograf. Vi fick intrycket av en modig reporter.

Migrationen är den mest komplexa frågan i vår tid, säger Alice. Hur ska man ta sig an alla människor som flyr undan svåra förhållanden?

Alice menade att migration kan vara ofrivillig eller frivillig; Ofrivillig flykt med en kulturell aspekt, där människor, ofta män, söker sig till Europa för att kunna bidra till släktens försörjning i hemlandet eller frivillig flykt där man ser möjligheter till ett annat liv i ett annat land.

Många migranter söker sig till ett grannland i förhoppning om att kunna återvända hem igen. Alice tog som exempel alla som riskerar sina liv på havet mellan Tunisien och Lampedusa, där Lampedusa är närmaste målet från Tunisien. Hon berättade från Bangladesh där hon talat med rohingyer som flytt från Myanmar, ca 800.000 människor lever i stora läger vid gränsen till sitt hemland. Hon gav många fler exempel, bl. a. alla människor på flykt i Afrika och det för Sverige aktuella just nu, flyktingar från krigets Ukraina.

Alice sammanfattar orsakerna till folkvandringen i vår tid så här: Befolkningsökningen i vissa länder, klimatförändringarna med översvämningar eller torka som gör att människor inte kan försörja sig där de bor samt nationalismens framväxt och polariseringen mellan människor. Och behovet av arbetskraftsinvandring i vissa delar av världen och möjligheten att få asyl av ekonomiska eller humanitära skäl.

Text: Gunvor Vretblad