Sedan 1971 har man i Älvkarleby firat Fallens Dag söndagen före midsommar. Då öppnas dammluckorna och hundratals kubikmeter vatten per sekund flödar fritt i älvfårorna. Att stå på den gamla bron, Carl XIII:s Bro, som går över älven en liten bit nedanför dammluckorna och se vattnet komma rusande var en imponerande syn. I år var en grupp jarlabankare med och såg luckorna öppnas den 16 juni.

På Laxön, som ligger mitt i Älvkarleby-fallen har Svea ingenjörstrupper under mer än 100 år haft sina sommarläger där de övade broslagning över det forsande vattnet. Militären uppförde många vackra byggnader på ön, flera byggda i slutet av 1800-talet. Bl.a. finns restaurang, konstgalleri, hantverkshus och keramikverkstad inrymda i de idag renoverade husen. Vår lunch serverades i Kungsådran i den s.k. Bockamässen.

Eftermiddagskaffe serverades i en av de gamla byggnaderna i Strömsbergs Bruk, även det ett gammalt vallonbruk. Vädret var helt fantastiskt, strålande sol och blå himmel som gjorde färden genom det uppländska landskapet till en fin tur.

Text och foto: Margareta Torstensson